Niezależnie od tego, czy jesteś nowym menedżerem, czy weteranem w branży, być może zauważyłeś, że Twoi pracownicy zaczynają czuć się wypaleni. Jest kilka kroków, które możesz podjąć, aby pomóc im uniknąć wypalenia.

Dostrzegaj pozytywy i bagatelizuj negatywy

Na szczęście istnieje wiele sposobów, aby zapobiec wypaleniu, zanim osiągnie ono punkt bez powrotu. Jednym z najprostszych sposobów na uniknięcie go jest upewnienie się, że robisz rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy i zdrowy. Obejmuje to upewnienie się, że dostajesz odpowiednią ilość snu, dobrze się odżywiasz i ćwiczysz – fragment ten został zaczerpnięty od specjalistów strony Magia Mieszkania – Wszystko na temat domów i mieszkań. Ponadto warto wygospodarować trochę czasu na relaks i odpoczynek od pracy. Upewniając się, że masz zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, będziesz mógł pracować nad swoją grą, a nie poza nią.

Wspomniana wcześniej trifecta zdrowych nawyków, szczęśliwej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i wolnego od stresu środowiska pracy to przepis na sukces. W rzeczywistości, niedawne badanie wykazało, że najlepiej działający pracownicy to ci, którzy byli najbardziej ekstrawertyczni, najbardziej produktywni i mogli cieszyć się zdrową równowagą między życiem zawodowym a prywatnym. Podczas gdy większość pracowników ma swoje własne harmonogramy i priorytety, ważne jest, aby upewnić się, że odkładasz na bok czas na relaks i odpoczynek od pracy. To może zawierać brać few minuty z twój dnia robić few obowiązkom wokoło domu lub iść dla spaceru na plaży. To pomoże Ci odzyskać energię na następny raz, gdy wejdziesz w tryb pracy.

Najlepszym sposobem jest poznanie własnych mocnych i słabych stron. To pomoże Ci określić, jakie rodzaje pracy są dla Ciebie najodpowiedniejsze. Oprócz własnych cech osobistych, pomocne jest również poznanie swoich współpracowników.

Zastosuj podejście systemowe

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, liderem HR, czy pracownikiem, aby pomóc swoim pracownikom, musisz zastosować systemowe podejście do wypalenia zawodowego. Podejście to ma na celu przemyślenie procesów organizacyjnych, przeprojektowanie środowiska pracy i poprawę motywacji.

Systemowe podejście do wypalenia zawodowego wymaga dogłębnego zrozumienia roli miejsca pracy w ogólnym samopoczuciu danej osoby. Badania wykazały, że toksyczne środowisko pracy jest jednym z największych predyktorów chęci odejścia z pracy. Objawy wypalenia zawodowego korelują z wysokim poziomem toksycznych zachowań w miejscu pracy.

Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania wypaleniu jest zmiana procesów, które do niego prowadzą. Oznacza to zmianę struktury organizacyjnej, przeprojektowanie środowiska pracy lub zajęcie się toksycznymi zachowaniami w miejscu pracy. W zależności od kontekstu, konieczne może być pewne dostosowanie istniejących zachowań.

Wypalenie jest zespołem uczuć wyczerpania, depersonalizacji, zmniejszonej skuteczności zawodowej i zmniejszonych osiągnięć interpersonalnych. Jest główną przyczyną rotacji pracowników. Stało się ono głównym problemem dla wielu liderów organizacji. Według Gallupa, ponad połowa pracowników w USA została dotknięta wypaleniem. Szacuje się, że 550 milionów dni roboczych jest traconych każdego roku z powodu stresu w miejscu pracy.

Badania wykazały również, że wypalenie pracowników jest związane z szeregiem czynników zdrowotnych, w tym zmniejszoną produktywnością, liczbą dni chorobowych i odejściem z pracy. Wypalenie jest również związane z 2,6-krotnie większym ryzykiem odejścia z organizacji w celu podjęcia innej pracy.

Wyjdź z biura

Zastosowanie systemowego podejścia do pomocy pracownikom z wypaleniem zawodowym wiąże się z przeprojektowaniem procesów organizacyjnych, stworzeniem nowych środowisk zespołowych i zajęciem się toksycznymi zachowaniami w miejscu pracy.

Wypalenie jest spowodowane przepracowaniem i brakiem sensownej pracy. Może być również spowodowane brakiem umiejętności lub brakiem kontroli nad pracą. Wyczerpanie, które obejmuje głębokie zmęczenie fizyczne i poznawcze, osłabia zdolność do efektywnej pracy. Może również prowadzić do utrudnionej koncentracji i trudności z przeciągnięciem się poza biuro.

Stosowanie podejścia systemowego może pomóc w zapobieganiu wypaleniu. Oprócz pracy nad toksycznymi zachowaniami, firma może również zachęcać pracowników do udziału w działaniach, które pomogą menedżerom w rozmowie o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Te działania mogą obejmować: wolontariat, wykorzystanie czasu wolnego i kart podarunkowych.

Inne systemowe podejście do pomocy pracownikom z wypaleniem zawodowym obejmuje rozwijanie umiejętności przywódczych. Umiejętności te zwiększają efektywność i wprowadzają harmonię w grupie. Ponadto rozwijanie umiejętności przywódczych poprawia pracę zespołową i pozwala pracownikom radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Innym sposobem pomocy pracownikom z wypaleniem zawodowym jest zrozumienie ich celów. Kiedy pracownicy czują się wypaleni, mogą skupić się na małych, przyziemnych zadaniach, zamiast na ekscytujących projektach. Mogą również ignorować ostrzeżenia od szefa. Jest to znak, że nie dbają o swoje interesy.

Jeśli pracownik czuje się przytłoczony, może chcieć zapytać szefa, jak zmniejszyć obciążenie pracą. Posiadanie polityki otwartych drzwi jest ważne. Proszenie pracowników o wyrażenie swoich obaw to dobry sposób na zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Dobrym pomysłem jest również delegowanie zadań, aby uwolnić więcej sensownego czasu.

Włączanie spotkań spacerowych

Włączanie spotkań spacerowych w celu pomocy pracownikom z wypaleniem zawodowym może wydawać się sprzeczne z intuicją, ale rosnąca liczba dowodów sugeruje, że aktywność fizyczna może faktycznie zwiększyć produktywność. Na przykład, chodzenie może zmniejszyć stres, zwiększyć produktywność i poprawić koncentrację. Chodzenie może również pomóc w zmniejszeniu ogólnych kosztów opieki zdrowotnej.

W badaniu z 2020 r. stwierdzono, że spotkania z udziałem spacerowiczów faktycznie były mniej formalne. Ponadto badanie wykazało, że spotkania z udziałem pieszych pomagają zmniejszyć zahamowania.

Steve Jobs był zwolennikiem pieszych spotkań. Często odbywał spotkania spacerując po swoim kampusie w Kalifornii. W rzeczywistości wierzył, że pomogły mu one uniknąć wypalenia.

W jednym z badań stwierdzono, że piesze spotkania były skutecznym sposobem na przerwanie monotonii siedzącej pracy. Ponadto, włączenie pieszych spotkań do regularnego harmonogramu pracy zespołu może również sprzyjać lepszym relacjom między członkami zespołu.

Jeśli zastanawiasz się nad wprowadzeniem pieszych spotkań do swojego miejsca pracy, powinieneś zacząć od kilku prostych kroków. Po pierwsze, musisz zdecydować, czy spotkania typu walking są dla Ciebie. Kolejnym krokiem jest opracowanie odpowiedniej agendy.

Agenda powinna być jasna i zwięzła. Powinna zawierać oś czasu działań, informacje o bieżącym projekcie oraz aktualizację zadań przydzielonych każdemu pracownikowi.

Na przykład, jeśli Twój zespół pracuje nad projektem, który wymaga od niego podejmowania wielu decyzji, dobrym pomysłem może być włączenie kilku burz mózgów. Burza mózgów, która dobrze sprawdza się przy stojącym stole to kolaż.

Wyjaśnienie oczekiwań i wymagań dotyczących pracy

Uważne obserwowanie wypalenia pracowników może pomóc w zapobieganiu jego negatywnym skutkom dla zdrowia, wydajności i ogólnego samopoczucia pracowników. Wypalenie to stan, który może powodować szeroki zakres negatywnych objawów, w tym apatię, zmęczenie, wyczerpanie, cynizm, zmniejszenie kreatywności, spadek osobistych osiągnięć i beznadzieję.

Brak realistycznych oczekiwań i wymagań dotyczących pracy może zwiększyć ryzyko wypalenia zawodowego pracowników. Nierealistyczne oczekiwania mogą prowadzić do zbyt dużego lub zbyt małego obciążenia pracą, co utrudnia pracownikom utrzymanie zaangażowania w pracę. Ponadto pracownicy, którzy są nadmiernie ambitni, mogą mieć trudności z odmawianiem i mogą nie doceniać czasu i energii potrzebnej do wykonania zadań.

Pracodawcy muszą pomóc pracownikom ustalić zdrowe granice, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest stworzenie realistycznych oczekiwań, wyznaczenie granic i delegowanie pracy. Im bardziej możesz pomóc pracownikom zrozumieć oczekiwania związane z ich pracą, tym bardziej będą zaangażowani.

Innym sposobem zapobiegania wypaleniu jest zachęcanie do regularnych ćwiczeń i przerw. Ważne jest również zapewnienie pracownikom dostępu do zasobów, które mogą pomóc im w wykonywaniu pracy. Na przykład, jeśli Twoi pracownicy potrzebują dostępu do technologii lub innych zasobów, powinieneś im je zapewnić.

Pracownicy, którzy czują, że mają małą kontrolę nad swoją pracą, mogą być niedowartościowani. Jeśli pracownicy czują się niedowartościowani, będą mniej skłonni do ciężkiej pracy. Zapewnienie sprawiedliwego traktowania jest również ważne.

Tworzenie najlepszych doświadczeń pracowników

Tworzenie najlepszych doświadczeń pracowników jest kluczowym krokiem do utrzymania zdrowej siły roboczej. Dzięki temu Twoja firma będzie dobrze prosperować. Pomoże złagodzić stres i poprawić morale pracowników. Zachęci również pracowników do polecania firmy potencjalnym pracownikom.

Najlepsze doświadczenia pracowników obejmują wiele czynników, w tym środowisko pracy, relacje i samą organizację. Większość specjalistów biznesowych zgadza się, że komunikacja jest kluczem do dobrego doświadczenia pracowników. Powinna być ona szczera, przejrzysta i inspirująca.

Obejmuje ona również budowanie relacji i łączenie pracowników z celem organizacji. Te połączenia są ważne, aby zapobiec wypaleniu. Mogą one również prowadzić do socjalizacji w czasie pracy, tworzenia sieci kontaktów i uznania.

Kluczem do stworzenia najlepszego doświadczenia pracowników jest zrozumienie, co motywuje i demotywuje ludzi. Następnie należy zapewnić możliwości wzrostu i rozwoju. Wiąże się to również ze zmianą oczekiwań dotyczących pracy, przeprojektowaniem procesów organizacyjnych i zajęciem się toksycznymi zachowaniami.

Na przykład firmy, które udoskonalają strategie EX, odnotowały 56% niższy wskaźnik rotacji. Odnotowały również 143% wzrost zatrudnienia. Ważne jest, aby stworzyć możliwości rozwoju, w tym warsztaty, konkursy przedsiębiorczości i zamiany miejsc pracy.

Pracownicy są bardziej narażeni na wypalenie, gdy czują, że ich praca nie ma sensu. Są też bardziej skłonni do odejścia z pracy, jeśli czują, że nie są doceniani. Aby tego uniknąć, firmy powinny kłaść nacisk na zasoby zdrowia psychicznego i podkreślać znaczenie utrzymania motywacji i kontynuowania kariery w swojej dziedzinie.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *