Korzystanie z Power Query w programie Excel to świetny sposób na lepsze wykorzystanie danych. Umożliwia ono łatwe wykonywanie typowych zadań, takich jak usuwanie pustych kolumn, ładowanie i czyszczenie danych oraz automatyzacja procesów.

Ładowanie i czyszczenie danych

Korzystanie z Power Query może pomóc w czyszczeniu danych. To narzędzie pozwala na wyodrębnienie danych z wielu źródeł, a następnie połączenie ich w jednym arkuszu. Może nawet zautomatyzować zadania czyszczenia i formatowania danych. Następnie możesz użyć tego, co stworzyłeś z danymi w programie Excel.

Czyszczenie danych i mapowanie danych to ważne kroki w analizie danych i zarządzaniu danymi. Dzięki oczyszczeniu danych jesteś lepiej przygotowany do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Czyszczenie danych to proces, który zmienia dane w zasobach pamięci masowej, aby uczynić je bardziej dokładnymi i wiarygodnymi. Czyszczenie danych jest szczególnie ważne dla firm, które mają do czynienia z dużymi ilościami nieustrukturyzowanych danych. Dzięki czyszczeniu danych można poprawić wyniki biznesowe i zwiększyć przewagę konkurencyjną.

Korzystając z funkcji filtra w Power Query, można usunąć niepotrzebne kolumny. Filtr ma również możliwość zmiany nazw kolumn, aby lepiej dostosować je do swoich potrzeb.

Edytor Power Query pozwala na jeszcze większe oczyszczenie danych. Może również pomóc w znalezieniu i rozwiązaniu problemów z jakością danych. Jest to również najprostsze z narzędzi Power Query. Możesz również użyć go do dodania kluczy lookup do swoich zapytań.

Edytor Power Query to jedno z najpotężniejszych narzędzi w pulpicie Power BI. Pozwala on na edycję kodu M, dodawanie kluczy lookup, profilowanie kolumn i wiele innych. Pozwala także na stosowanie transformacji kształtu danych do struktur tabel.

Posiada również możliwość stosowania technik obsługi błędów w celu zapewnienia integralności danych. Jego funkcje obejmują również możliwość tworzenia powtarzalnych skoroszytów. Jest bezpłatny dla programu Excel 2010 lub nowszego. Oprócz tych funkcji, możesz również użyć go do załadowania danych bezpośrednio do modelu danych Power Pivot.

Automatyzacja procesów

Korzystanie z Power Query to skuteczny sposób na automatyzację procesów, oszczędność czasu i redukcję błędów. Power Query jest łatwym w użyciu narzędziem, które pozwala na import i transformację danych z wielu źródeł. Może również pomóc w przygotowaniu danych do raportów, tabel przestawnych i wykresów.

Power Query to narzędzie do manipulacji danymi, które może pomóc w automatyzacji procesów w programie Excel. Za jego pomocą można łączyć dane z wielu źródeł, scalać tabele, tworzyć tabele przestawne i podsumowywać dane według kont księgi głównej.

Power Query posiada wiele konektorów, które pozwalają na pobieranie danych z wielu źródeł. Możesz również użyć Power Query do podsumowania danych według miesięcy.

Najważniejszą cechą Power Query jest jego zdolność do obsługi transformacji danych. Używając Power Query możesz rozpinać dane, łączyć dane z różnych źródeł oraz stosować filtry. Pozwala także na zarządzanie i tworzenie parametrów. Pozwoli Ci nawet naprawić błędy.

Możesz również użyć Power Query do automatyzacji procesów, takich jak aktualizacja raportów o nowe dane. Może to zaoszczędzić Twojemu zespołowi minut na przepływach pracy. Jest to również świetny sposób na wprowadzenie informacji o grupie produktów z innego skoroszytu.

Możesz również użyć Power Query jako alternatywy dla formuł VLOOKUP, które mogą zwiększyć rozmiar Twojego skoroszytu Excel. Jednak będziesz musiał również dodać dane Open API i nagłówki.

Edytor Power Query jest podobny do rejestratora makr z VBA. Możesz go używać do wykonywania manipulacji danymi i edycji, ale nie możesz pisać kodu M. Możesz również użyć go do utworzenia tabeli przestawnej, która jest świetnym sposobem na wizualizację danych w tablicy rozdzielczej.

Power Query posiada wiele innych funkcji, które pomagają zautomatyzować procesy. Na przykład, zapamiętuje kroki transformacji danych i pozwala nimi zarządzać.

Ułatwianie typowych zadań związanych z danymi

Często powtarzalne zadania mogą pochłaniać dużo czasu. Tu właśnie może pomóc Power Query. Narzędzie jest łatwe w użyciu i może sprawić, że typowe zadania związane z danymi staną się o wiele łatwiejsze.

Aby rozpocząć pracę z Power Query, otwórz program Excel i przejdź do karty Dane. W sekcji Pobierz & Przekształca dane, znajdziesz Power Query. Kliknij przycisk Strona główna, aby zobaczyć listę zapytań. Wybierz jedną, aby rozpocząć. Następnie kliknij Close & Load To, aby załadować wybrane zapytanie. Dane dla zapytania pojawiają się w środkowym okienku.

Power Query umożliwia mapowanie importowanych danych do standardowych encji Common Data Model. Jest to przydatne, gdy chcesz połączyć dane z wielu źródeł. Możesz również tworzyć nowe encje. Power Query posiada również konektory, które pozwalają na pobieranie danych z wielu źródeł. Konektory są konfigurowalne i mogą pobierać dane z baz danych, plików tekstowych, źródeł online i źródeł on-premises.

Power Query może również przygotować dane dla wykresów i raportów pulpitu nawigacyjnego. Możesz również importować dane z plików tekstowych, baz danych i tabel Excela. Następnie możesz załadować te dane bezpośrednio do tabeli przestawnej. Pozwala to uniknąć fizycznych ograniczeń Excela i zaoszczędzić na rozmiarze pliku.

Możesz również użyć Power Query do usunięcia danych niepodzielnych. Jest to przydatne, gdy musisz znormalizować swoje dane do formatu tabelarycznego. Jeśli używasz dużego zbioru danych, formuły VLOOKUP mogą zająć dużo czasu na obliczenia.

Możesz również użyć Power Query do mapowania danych do wspólnych usług danych dla analityki. To sprawia, że Twoje dane są bardziej użyteczne do analizy. Jeśli już korzystałeś z Excela, możesz użyć Power Query do importowania danych z skoroszytów Excela i plików CSV.

Zmiana typu danych

Zmiana typu danych za pomocą Power Query ułatwia tworzenie i analizowanie raportów. Power Query pozwala na szybkie ładowanie danych. Porządkuje zapytania i pozwala na usuwanie błędów. Udostępnia również zestaw transformacji dla wybranych typów danych.

Power Query automatycznie sprawdza Twoje dane, aby wykryć ich właściwy typ. Tworzy również szczegółowy raport diagnostyczny. Pozwala także na zmianę nazwy zapytań i źródeł danych. Obsługuje również ODBC, Active Directory, OLEDB i inne. Współpracuje również z 40 różnymi źródłami danych.

Kiedy otworzysz nowy plik w Power Query, zobaczysz listę kroków, których możesz użyć do przekształcenia danych. Kroki te nazywane są krokami stosowanymi. Lewy górny przycisk w nagłówku kolumny jest przyciskiem filtra. Ten przycisk otworzy rozwijaną listę typów danych. Możesz użyć listy rozwijanej, aby wybrać typ danych, który chcesz zmienić. Możesz również kliknąć przycisk Zmień typ, aby zmienić typ danych.

W Power Query nagłówek kolumny reprezentuje tekst ABC. Ikona obok nazwy kolumny pokazuje typ danych przypisany do tej kolumny. Typ danych jest przechowywany jako zaprogramowany krok. Jeśli kolumna jest datą, Power Query zmieni format daty. Na przykład, jeśli masz kolumnę tekstową o nazwie Wiek, wartość tekstowa „Dwa” zostanie zmieniona na Liczbę całkowitą.

Gdy zmienisz typ danych, Power Query odświeży Twoje dane. Jednak pojawia się problem, gdy zmienisz typ danych wszystkich swoich kolumn. Prowadzi to do błędów w komórkach. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wykonanie zmiany w ostatnim możliwym kroku.

Usuwanie pustych kolumn

Posiadanie pustej kolumny w zapytaniu Power Query może spowodować uszkodzenie danych. Aby tego uniknąć, możesz użyć funkcji Power Query do usuwania pustych kolumn. Ma kilka opcji, aby usunąć puste kolumny. Najprostszą metodą jest użycie okna dialogowego Go To Special. Jest to jeden z najszybszych sposobów na usunięcie pustych kolumn. Może być jednak podatny na błędy.

Zanim będziesz mógł użyć okna dialogowego Go To Special, musisz wybrać kolumny, które są istotne dla Twojego zapytania. Możesz to zrobić wybierając wszystkie kolumny lub tylko te, które odpowiadają wybranym kryteriom. Następnie możesz usunąć wiersze lub kolumny.

W oknie dialogowym Go To Special zostanie wyświetlone okno rozwijane. Wybierz kolumnę lub zestaw kolumn, który zawiera wartość, którą chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk Usuń kolumnę. Opcja Usuń komórkę pojawi się w postaci wyskakującego okna. Jeśli wybierzesz wszystkie kolumny, przycisk Usuń komórkę usunie wszystkie puste kolumny.

Jeśli wybierzesz zestaw kolumn, który zawiera wartość, którą chcesz usunąć, zobaczysz przycisk przesuwający komórki w lewo. Może to być przydatne, jeśli chcesz przesunąć puste kolumny w lewo w swoim arkuszu. Po kliknięciu przycisku, Power Query usunie puste kolumny z Twojego zapytania.

Możesz również skorzystać z Paska Formuły, który jest specjalną funkcją dostępną w programie Excel. Możesz włączyć tę funkcję w zakładce Widok. Będziesz mógł wtedy wybrać wszystkie kolumny, formuły lub wszystkie kryteria. Po ich wybraniu cały zbiór danych zostanie przefiltrowany. Powstałe w ten sposób wiersze zostaną usunięte w ciągu kilku sekund.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *