Niezależnie od tego, czy Twoja firma dopiero rozpoczyna działalność, czy też ma już za sobą doświadczenie, istnieją ważne kroki, które należy podjąć, aby rozpoznać i rozwijać talenty firmy. Kluczem jest posiadanie planu dostosowanego do konkretnych potrzeb, celów i możliwości Twojego zespołu. Pomoże Ci to monitorować i mierzyć sukces Twojego programu rozwoju talentów. W wyniku otrzymanych informacji zwrotnych możesz dostosować swój program, aby był bardziej efektywny.

Millenialsi faworyzują firmy, które pomagają im rozwijać swoje mocne strony i zdolności

Millenialsi to pierwsze pokolenie, które dorastało w otoczeniu Internetu i technologii komputerowych. Dzięki temu są w stanie tworzyć własne, osobiste treści w sieci. Są też zainteresowani budowaniem relacji z markami. Interesuje ich również współpraca z ludźmi z różnych środowisk.

Wiele organizacji oczekuje od Millenialsów przywództwa w innowacyjnych projektach. Jest to jeden z powodów, dla których organizacje zachęcają Millenialsów do pracy poza granicami grupy roboczej. Wierzą oni, że współpraca tworzy poczucie celu i zaufania. Jest to również jeden z powodów, dla których organizacje odkryły, że kultury oparte na współpracy mają o 50% wyższy wskaźnik produktywności niż tradycyjne, oparte na jednostkach – informacja ta pochodzi z serwisu zmiloscidoradosci.pl.

Millenialsi chcą pracować z organizacjami, które zachęcają ich do rozwijania swoich mocnych stron i zdolności. Chcą również organizacji, które szanują ich osobiste wartości. Oczekują uznania i informacji zwrotnej za swoją pracę. Chcą także organizacji, które rozumieją ich potrzeby i dają jasne wytyczne. Chcą również organizacji, które są godne zaufania i odpowiedzialne.

Millenialsi nie chcą czuć się zastraszeni przez starszych pracowników. Chcą mieć możliwość wyrażania swoich opinii bez obaw o zastraszenie. Ponadto Millennials są zainteresowani budowaniem relacji z markami. Chcą być doceniani za swój wkład w organizację. Chcą też współpracować z organizacjami, które są elastyczne i zdolne do adaptacji.

Millenialsi wolą pracować w zespołach. Preferują również indywidualną wolność, ale mogą nie podzielać perspektywy starszych pracowników. Może to prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Te różnice mogą również wpływać na ich postrzeganie współpracowników.

Millenialsi mogą mieć szersze spojrzenie na różnorodność kulturową, rynek światowy oraz relacje przełożony-podwładny. Mogą też być bardziej sprawni w rozwijaniu relacji zawodowych z różnymi ludźmi. Mogą również mieć lepsze relacje robocze z klientami.

Millenialsi mogą być bardziej zmotywowani do osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Mogą również preferować organizacje, które oferują jasne wytyczne, elastyczny harmonogram pracy i silne przywiązanie do swoich wartości. Preferują również organizacje, które są innowacyjne, pełne wyzwań i interesujące. Mogą być bardziej zmotywowani i pracować ciężej w organizacjach, które promują współpracę.

Monitoruj i mierz rozwój swoich pracowników

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, niezwykle istotne jest monitorowanie i mierzenie rozwoju talentów firmy. Kluczem jest upewnienie się, że rozwijasz właściwych ludzi do właściwych ról we właściwym czasie. Siła robocza, która jest dojrzała do rozwoju jest atutem każdej firmy.

Aby monitorować i mierzyć rozwój talentów firmy, musisz zidentyfikować metryki, które mogą mówić zarówno o wzroście biznesu, jak i rozwoju pracowników. Metryki, które wybierzesz, będą się różnić w zależności od wielkości i rodzaju organizacji, w której działasz.

Metryki, które wybierzesz, będą również zależały od kultury, priorytetów i demografii Twojej organizacji. Będziesz chciał również włączyć do swoich metryk informacje zwrotne od pracowników. Jest to nie tylko dobry sposób na zmierzenie zaangażowania pracowników, ale także może pomóc w odkryciu ukrytych uprzedzeń związanych z zatrudnianiem.

Inne wskaźniki, które możesz rozważyć, obejmują metrykę mobilności pracowników, która śledzi ruch pracownika w organizacji. Ponadto, wskaźnik Net Promoter Score, który mierzy ogólne zadowolenie pracowników.

Wreszcie, będziesz chciał zmierzyć wydajność i produktywność pracowników. Jest to ważne dla każdej firmy, a system zarządzania wydajnością jest kluczowy. System musi mierzyć zarówno wartości niematerialne, takie jak zachowanie, jak i materialne, takie jak produktywność.

Określenie metryk, które są najbardziej istotne dla celów i priorytetów firmy, to najlepszy sposób na zapewnienie, że inicjatywy rozwoju talentów zakończą się sukcesem. Warto również wdrożyć program coachingu pracowniczego, aby pomóc pracownikom w osiągnięciu wyższego poziomu w ich pracy.

Wreszcie, będziesz chciał monitorować i mierzyć rozwój talentów firmy, aby upewnić się, że zatrzymujesz najlepszych ludzi i unikasz rotacji. Jest to szczególnie ważne, gdy rośnie liczba wolnych miejsc pracy. Nie chcesz przecież utknąć z nieefektywną siłą roboczą.

Najbardziej efektywne programy rozwoju talentów są zindywidualizowane, co można osiągnąć poprzez regularne planowanie spotkań jeden na jeden pomiędzy menedżerami i pracownikami. Takie spotkania pomogą Ci zbudować relację z bezpośrednimi podwładnymi i dowiedzieć się więcej o ich potrzebach i wyzwaniach. Pomogą Ci również ustalić punkty odniesienia dla ich wyników.

Dostosuj swój program rozwoju talentów na podstawie informacji zwrotnych

Inwestowanie w rozwój talentów to ważne przedsięwzięcie. Dzięki niemu Twoja organizacja ma wykwalifikowanych pracowników. Należy jednak zainwestować w strategię, która będzie w stanie nadążyć za zmieniającymi się potrzebami pracowników.

Dobra strategia rozwoju talentów musi zawierać proces oceny. Obejmuje on zbieranie informacji zwrotnych od uczestników i sponsorów w celu zidentyfikowania obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia. Musi również zawierać jasny zestaw celów. Zdefiniowanie tych celów pomoże Ci ocenić Twój program i zmierzyć jego sukces.

Twoja strategia rozwoju talentów powinna zawierać kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Mierzą one motywację, satysfakcję, lojalność i ogólną wydajność. Służą również do identyfikacji pracowników, którzy posiadają wysoki potencjał, co może być wykorzystane do planowania sukcesji. Pomogą Ci również zidentyfikować mocne i słabe strony Twoich pracowników.

Achievers Experience Platform ułatwia zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych. Możesz również łatwo nagradzać i wyróżniać pracowników za ich osiągnięcia. Opracowanie standardowych procesów zatrudniania może również pomóc w rekrutacji i zatrudnianiu najlepszych talentów.

Właściwa strategia rozwoju talentów może pomóc Twojej organizacji w napędzaniu produktywności i wydajności organizacyjnej. Powinna ona obejmować ocenę pracowników, informacje zwrotne, wyznaczanie celów oraz coaching 1 na 1. Dzięki temu pracownicy będą przeszkoleni we właściwych obszarach i zostaną nagrodzeni za swój wkład.

Możesz zidentyfikować umiejętności pracowników poprzez ankiety, wywiady lub testy. Poprzez zrozumienie, w czym Twoi pracownicy są dobrzy, możesz następnie rozwijać ich umiejętności. Ponadto, możesz zaoferować im możliwość rozwijania ważnych umiejętności w zespołach. To pomoże Ci zatrzymać największe talenty i przyciągnąć pracowników o wysokim potencjale.

Sukces Twojego programu rozwoju talentów zależy od wsparcia zespołu przywódczego. Członkowie Twojego zespołu muszą mieć poczucie, że mogą otrzymać szczerą informację zwrotną od menedżerów i przełożonych. Najlepsza informacja zwrotna pochodzi z miejsca pracy, gdzie pracownicy i menedżerowie dzielą to samo środowisko. Ważne jest również, aby członkowie Twojego zespołu widzieli związek pomiędzy wykonywaną pracą a szkoleniami, które otrzymują. Dostarczanie znaczących informacji zwrotnych pomoże pracownikom poprawić swoje umiejętności i wydajność.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *