Coraz częściej ekonomia i ergonomia ruchu są postrzegane jako ważny element humanizacji pracy. Innymi słowy, pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że sposób pracy ich pracowników może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania RSI i urazów kręgosłupa. Urazy te stanowią największy problem bezpieczeństwa pracy w Stanach Zjednoczonych.

Zasady ekonomii ruchu

Wykorzystanie zasad ekonomii ruchu i ergonomii jako elementu humanizacji pracy jest ważne. Pozwoli to na poprawę wydajności pracy i zmniejszenie zmęczenia. Istnieje jednak kilka ograniczeń.

Zasada ekonomii ruchu polega na eliminacji zbędnego ruchu. Pomaga to również zminimalizować skumulowane urazy. Pomaga również zwiększyć wydajność pracy fizycznej. Jest często stosowana z zasadami ergonomii.

Istnieją trzy elementy, które stanowią podstawę ergonomii: człowiek, maszyna i środowisko. System musi skupić się na tych trzech elementach, aby osiągnąć harmonijne relacje – ten kawałek tekstu jest twórczością zespołu portalu Odzyskiwanie w kilku krokach. Dzięki temu system badawczy będzie mógł wspierać innowacyjny rozwój ergonomii.

Ergonomia jest nauką o interakcji człowiek-maszyna. Łączy teorię i praktykę w celu wytworzenia harmonijnego środowiska pracy. Ma szeroki zakres zastosowań, w tym pracę zmianową, codzienną produkcję, powtarzalne zadania i nowe technologie.

Koncepcja ergonomii została wykorzystana przy projektowaniu układu sterowania przekładnią samochodową oraz skrzyni biegów pojazdu. Wykorzystywana jest również do poprawy komfortu jazdy. Pomaga również wzmocnić analizę niezawodności człowieka w przekładni pojazdu. Pomaga również poprawić ogólną ekonomię pojazdu.

W celu zaprojektowania pojazdu, ważne jest, aby rozważyć potrzeby pracowników i poziom komfortu kierowców. Ważne jest również uwzględnienie bezpieczeństwa pojazdu. Jeśli pojazd nie zostanie zaprojektowany z myślą o potrzebach operatorów, nie będzie wygodny w prowadzeniu.

Ekonomia ruchu to zbiór zasad mających na celu usprawnienie pracy ręcznej. Pozwala również na zmniejszenie zmęczenia i Kumulatywnego Urazu na stanowisku pracy. Pomaga zminimalizować ilość niepotrzebnych ruchów wykonywanych przez pracowników. Stosuje się ją również wraz z racjonalnymi procedurami projektowania.

Wyniki badań promują optymalną, kompleksową wydajność manipulacji przesunięciami ludzi i pojazdów. Głównymi wskaźnikami oceny są: impuls przesunięcia, hałas, siła przesunięcia, emisja i hałas. Możliwe jest również analizowanie dynamicznej wydajności zmiany biegów całego pojazdu za pomocą systemu analiz GSA. System jest również w stanie ocenić statyczną wydajność zmiany biegów pojazdu.

Liczba ruchów wykonywanych podczas wykonywania pracy

Stworzenie ergonomicznego miejsca pracy jest doskonałym sposobem na zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. Dobrze zaprojektowane środowisko pracy może również obniżyć wskaźniki absencji i rotacji.

Ergonomia to szeroka dziedzina nauki, obejmująca wszystko, od danych antropometrycznych po badanie ludzkich procesów sensorycznych, które są wykorzystywane do interakcji z technologią. Jednak dziedzina ta jest wciąż w powijakach, a formalne szkolenia są ograniczone. Wielu praktyków wywodzi się z innych dyscyplin i specjalizuje się w percepcji wzrokowej, ochronie bioakustycznej lub innych aspektach poznania wzrokowego. Ci praktycy są szkoleni w celu zapewnienia, że środowisko pracy jest zarówno ergonomiczne, jak i bezpieczne.

Ergonomia to szeroka dziedzina, ale istnieją pewne podstawowe koncepcje, które można zastosować w większości miejsc pracy. Najważniejszą koncepcją jest możliwość dostosowania tempa pracy. Stworzenie środowiska przyjaznego ergonomii może pomóc w zapobieganiu wielu chorobom i dolegliwościom, które nękają dzisiejszych pracowników. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku pracowników w branżach, które polegają na wysokim stopniu powtarzalności pracy.

Kolejną koncepcją, którą należy rozważyć, jest ekonomia ruchu. Ekonomia ruchu to proces tworzenia warunków pracy, które pozwalają pracownikom wykonać zadanie w jak najmniejszym czasie. Osiąga się to poprzez projektowanie narzędzi i stanowisk pracy, a także poprzez ograniczanie zbędnych ruchów.

Chociaż wiele branż stosuje te zasady w swoich miejscach pracy, ważne jest, aby zrozumieć, która z różnych technik będzie najlepiej pasować do konkretnej sytuacji. Badanie czasu i ruchu to świetny sposób na znalezienie preferencyjnych sposobów wykonywania pracy oraz na ocenę, czy zmiana była skuteczna. Można je również wykorzystać do szkolenia pracowników w zakresie wykonywania określonych zadań oraz do oceny zmian w procedurach.

Ocena ol’ RULA może być niedokładna. Badanie czasu i ruchu może być najlepszym sposobem na sprawdzenie, które procedury są najbardziej efektywne i określenie, które z nich wymagają zmian, aby stworzyć środowisko przyjazne dla ergonomii. Wiele firm uważa jednak, że wdrożenie tych koncepcji może być trudnym zadaniem.

Najlepszym sposobem na zapewnienie przyjaznego dla ergonomii środowiska pracy jest upewnienie się, że specjaliści tworzący plany mają odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku inżynierów bezpieczeństwa, menedżerów zasobów ludzkich i innych ekspertów, którzy specjalizują się w badaniu ergonomii miejsca pracy.

Przykłady firm CPA

Zadbanie o zadowolenie pracowników jest najważniejsze dla większości firm, zwłaszcza jeśli jesteś niezależnym CPA. Ale utrzymanie najwyższej klasy przywództwa może być prawdziwym bólem. Podczas gdy nowa firma może być twoim dzieckiem, istnieje wiele ruchomych części, które muszą być pielęgnowane. W tym celu należy poświęcić trochę czasu na wysłuchanie swoich pracowników. Najlepsze firmy CPA mają kulturę, która rozumie i docenia unikalne jednostki, które tworzą firmę. Dbanie o swoich pracowników jest jednym z najważniejszych obowiązków w branży CPA i będziesz zadowolony, że to zrobiłeś.

Największą przeszkodą jest to, że trzeba będzie dostać swój personel do zakupu do swojej wizji firmy. Aby to zrobić, musisz pokazać, że jesteś oddany tej pracy, a najważniejsze jest, aby pokazać im, że nie jesteś tylko kolejną korporacją bez twarzy. Jednym z najlepszych sposobów, aby to zrobić jest zapewnienie im wesołego środowiska, w którym mogą być sobą. Możesz to urzeczywistnić, wspierając kulturę, która obejmuje spotkania i inne działania skoncentrowane na pracownikach, a także zapewniając im miejsce do relaksu po pracy. A skoro już przy tym jesteśmy, daj im podwyżkę i dodatkowy dzień wolny, jeśli na to zasługują. W ten sposób będziesz w stanie sprawić, że Twoi pracownicy pozostaną na pokładzie i będą szczęśliwi w tym procesie.

RSI i urazy pleców są największym problemem bezpieczeństwa pracy w kraju

RSI i urazy pleców są największym problemem bezpieczeństwa pracy w kraju. Kosztują one pracodawców ponad siedem miliardów dolarów rocznie z tytułu utraty czasu pracy i odszkodowań.

Te urazy pleców i RSI mogą być wyniszczające. Poszkodowani pracownicy często są zmuszeni do znacznego obniżenia wynagrodzenia, aby kontynuować pracę. Mogą być również zmuszeni do ubiegania się o pomoc publiczną.

Pracownicy i związki zawodowe walczą o poprawę środowiska pracy i uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania dla poszkodowanych pracowników. Programy ergonomiczne są najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka. Mogą one zapobiec jednej trzeciej wszystkich urazów pleców.

RSI i urazy pleców są rosnącym problemem w Stanach Zjednoczonych. Każdego roku dotykają one około miliona pracowników. Ponadto, urazy pleców stanowią jedną czwartą wszystkich roszczeń odszkodowawczych pracowników.

Większość tych urazów występuje podczas podnoszenia ciężarów. Urazy pleców są również powszechne w budownictwie i przemyśle. Te miejsca pracy charakteryzują się szybkim tempem i intensywnym hałasem.

Pracownicy i związki zawodowe walczą o wprowadzenie standardów OSHA, które zapobiegają urazom pleców i innym zagrożeniom ergonomicznym. Niektórzy pracodawcy rozpoczęli kampanię mającą na celu uniemożliwienie działania OSHA. Zarówno United Auto Workers, jak i National Soft Drink Association zakwestionowały standardy.

Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (NIOSH) przeprowadził badania dotyczące RSI związanych z pracą. Stwierdzili oni, że RSI są związane ze złymi stanowiskami pracy, brakiem szkolenia pracowników i niewłaściwym zarządzaniem medycznym.

Programy ergonomiczne mogą pomóc w zapobieganiu urazom pleców i RSI. Pomoce mechaniczne mogą obejmować przenośniki, podnośniki pneumatyczne i zautomatyzowane urządzenia do przenoszenia materiałów. Urządzenia te mogą skrócić czas trwania zadań związanych z podnoszeniem i zapobiegać indywidualnym zmiennym.

Urazy związane z powtarzalnym stresem są powszechne w różnych branżach, w tym w budownictwie, produkcji i pracy na linii montażowej. Pracownikom z RSI często przepisuje się silne środki przeciwbólowe.

Oprócz robienia częstych przerw, pracownicy z RSI powinni odwiedzić swojego lekarza pierwszego kontaktu w celu zastosowania krótkoterminowej terapii przeciwzapalnej. Powinni również szukać pomocy u masażysty, kręgarza lub fizykoterapeuty.

Wielu pracowników biurowych zbyt długo czeka z podjęciem leczenia. W niektórych przypadkach urazy te mogą trwać latami.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *