Posiadanie umiejętności facylitacji jest kluczowe dla menedżera, aby odnieść sukces w miejscu pracy. Kompetencje facylitacyjne obejmują umiejętności słuchania, rozwiązywania problemów, zadawania pytań, zwiększania efektywności zespołu, rozwiązywania konfliktów i tworzenia kultury pracy zespołowej.

Słuchanie

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, pracownikiem, czy facylitatorem, kompetencje słuchania i facylitacji są kluczowe. Kompetencje te są potrzebne do budowania zaufania i angażowania pracowników. Umożliwiają również grupom osiąganie konsensusu i rozwiązywanie problemów.

Active Listening Skill Scale (ALSS) to system mierzący pięć podskal aktywnego słuchania. Podskalami są: Odkładanie oceny, Organizowanie informacji, Unikanie przerywania, Okazywanie zainteresowania i Utrzymywanie zainteresowania.

Kompetencje słuchania i facylitacji dla menedżerów nie zawsze są rozwijane w sposób systematyczny. Jednak kilka organizacji stara się doskonalić te kompetencje.

W badaniu przeprowadzonym w Kerman w Iranie, menedżerowie byli oceniani za pomocą samodzielnie stworzonej Skali Umiejętności Aktywnego Słuchania (ALSS). Uczestnicy zostali poproszeni o ocenę swoich umiejętności aktywnego słuchania. Zawierała ona 18 pozycji, które zostały podzielone na pięć podskal.

W badaniu stwierdzono, że menedżerowie najwyższego szczebla uzyskali najniższe wyniki na podskalach AL. Byli oni również menedżerami, którzy najrzadziej unikali przerw. Ponadto płeć i stan cywilny menedżerów były czynnikami, które wpływały na ich style słuchania.

Ponadto menedżerowie mieli nieświadome uprzedzenie do ekstrawertyków. Na ich style słuchania wpływ miało również wykształcenie i staż pracy.

Menedżerowie o bardziej aktywnych umiejętnościach słuchania częściej mieli lepsze warunki pracy dla swoich pracowników. Ponadto ich podwładni czuli się bardziej wspierani.

Oprócz poprawy komunikacji ze swoimi podwładnymi, aktywne słuchanie zwiększa również zaangażowanie pracowników i kreatywność w miejscu pracy. Co więcej, przydaje się także w coachingu i rozwiązywaniu konfliktów.

Aktywne słuchanie to umiejętność, którą można ćwiczyć podczas każdej rozmowy. Można to robić skupiając się na mowie ciała, kontakcie wzrokowym i minimalnej zachęcie słownej. Ponadto powinieneś podsumowywać cel mówcy i robić notatki.

Zadawanie pytań

Stosowanie pytań jako części kompetencji facylitacyjnych może poprawić energię i uczestnictwo grupy. Może to być również dobry sposób na sprawdzenie zrozumienia treści przez grupę. Poza tym, że pomaga im lepiej zrozumieć temat, pomaga również rozwijać umiejętności krytycznego myślenia.

Istnieje kilka rodzajów pytań, które można zadać. Niektóre z nich to technika APPLE, czyli metoda „Pytaj, wybieraj i słuchaj”. Metoda ta jest używana do zadawania pytań, wybierania członków do udzielenia odpowiedzi, a następnie rozwijania odpowiedzi.

Najlepsze pytania zachęcają do uczestnictwa. Pytania te są niezagrażające i zachęcają członków grupy do wymyślania własnych odpowiedzi.

Poza metodą APPLE istnieją inne przydatne techniki zadawania pytań, które można zastosować. Niektóre z tych technik obejmują Sokratejskie zadawanie pytań, technikę używaną do testowania i zwiększania logiki grupy. Można ją również wykorzystać do podniesienia oczywistych punktów rozmów i oceny problematycznych obszarów projektu.

Jedna z najprostszych technik zadawania pytań polega na wykorzystaniu wizualnej kanwy myślenia. Dzięki temu uczestnicy mogą łatwiej wizualizować odpowiedzi. Pomocne jest również prowadzenie listy pytań. Jest to szczególnie ważne, jeśli grupa składa się z uczestników, którzy nie znają się wzajemnie.

Metoda sokratejska polega na zadawaniu pytań, które mają na celu wywołanie odpowiedzi od uczestników. W szczególności, obejmuje ona wyjaśnianie pytania i zadawanie serii pytań, które sugerują możliwe konsekwencje. Obejmuje również stosowanie techniki, która wydobywa szczerość i umiejętności związane z uczciwością.

Choć istnieje wiele pytań, które może zadać facylitator, najlepsze są te, które zachęcają członków grupy do myślenia i wnoszenia wkładu. Są to również najbardziej efektywne pytania, które można stosować w warunkach grupowych.

Rozwiązywanie problemów

Zarządzanie kompetencjami rozwiązywania problemów i facylitacji dla menedżerów wymaga szeregu umiejętności. Obejmują one identyfikację problemu, burzę mózgów, wdrażanie rozwiązań i ocenę wyników. Rozwijając te umiejętności, menedżerowie mogą posuwać swoje organizacje do przodu.

Kompetencje rozwiązywania problemów i facylitacji dla menedżerów obejmują aktywne słuchanie. Jest to kluczowa umiejętność, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć, co się mówi. Aktywne słuchanie pomaga również w wyjaśnianiu pomysłów i rozwiązań.

Wypracowanie najlepszych możliwych rozwiązań wymaga silnego zespołu przywódczego. Pozwala to zespołowi na efektywną pracę i zapewnia rozwiązywanie konfliktów. Pomaga również zapewnić, że problem jest właściwie zrozumiany.

Inteligencja emocjonalna jest również kluczową umiejętnością. Musisz być w stanie skutecznie zarządzać swoimi emocjami, aby skutecznie komunikować się z klientami.

Najlepsi decydenci są w stanie ocenić plusy i minusy różnych rozwiązań, a następnie podjąć decyzję na podstawie merytoryki. Musisz upewnić się, że decyzja jest dobrze przemyślana i poparta danymi.

Planowanie jest również kluczową umiejętnością. Musisz umieć zaplanować swój warsztat i zadania z wyprzedzeniem, tak aby maksymalnie wykorzystać swój czas i zasoby. Jest to szczególnie ważne, gdy planujesz eksperymentalne rozwiązanie.

Podejmowanie inicjatywy to kolejna ważna umiejętność. Jeśli masz silną bazę wiedzy, możesz być w stanie poprowadzić proces tworzenia rozwiązania. Podejmowanie inicjatywy pomaga również w gromadzeniu danych, dzięki czemu można lepiej ocenić wykonalność rozwiązania.

Będziesz także chciał zapisywać postępy rozwiązania w trakcie całego procesu. Pomoże Ci to ocenić skuteczność Twojego rozwiązania i udoskonalić Twój model rozwiązywania problemów. Prowadzenie zapisków jest ważne, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy w przyszłości staniemy przed takim problemem.

Rozwiązywanie konfliktów

Wykorzystanie kompetencji facylitacyjnych do rozwiązywania konfliktów to cenna umiejętność dla specjalisty od rozwiązywania sporów. Polega ona na pracy z grupą ludzi w celu zidentyfikowania podstawowych przyczyn konfliktu, opracowania agendy i znalezienia rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich zaangażowanych. Wykorzystanie umiejętności facylitacji może poprawić zdolność menedżerów do rozwiązywania konfliktów w organizacji.

Facylitacja może być stosowana do rozwiązywania konfliktów między współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi, a także między klientami i usługodawcami. Może być również wykorzystywana do rozwiązywania dyskusji dotyczących polityki publicznej i może dotyczyć grup publicznych lub prywatnych.

Proces rozwiązywania konfliktu z wykorzystaniem umiejętności facylitacji obejmuje identyfikację wyzwalaczy, które prowadzą do konfliktu, identyfikację zmian w zachowaniu, monitorowanie wpływu zmian i opracowanie planu rozwiązania różnic. Wykorzystanie kompetencji facylitacyjnych może prowadzić do efektywnej komunikacji, zrozumienia przeciwnych poglądów, docenienia różnych perspektyw i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Facylitator tworzy przestrzeń, w której wszystkie głosy mogą być słyszane. Pomaga to stworzyć czas na autentyczne rozmowy, które mogą prowadzić do pozytywnych dialogów publicznych. Pozwala również na bardziej przejrzysty proces podejmowania decyzji.

Konflikty są często napędzane przez kwestie emocjonalne. Ważne jest, aby zidentyfikować emocjonalne wyzwalacze każdej ze stron i uniknąć konfliktu w przyszłości. W obliczu konfliktu wykorzystaj wszystkie swoje zasoby, aby go rozwiązać. Jeśli osoba ma silne opinie, będzie chciała znaleźć rozwiązanie, które działa dla nich.

Wykorzystanie umiejętności facylitacji do rozwiązywania konfliktu pozwala osobom myśleć krytycznie o rozwiązaniach. Pozwala również na skuteczną komunikację i usuwa założenia. Jest to często klucz do udanego rozwiązania.

Zajęcie się kwestiami społecznymi jest również kluczowym elementem rozwiązywania konfliktu. Zidentyfikuj części problemu, za które każda ze stron jest odpowiedzialna i opisz, co chciałaby, aby druga osoba zrobiła inaczej.

Zwiększanie efektywności zespołu

Korzystając z umiejętności doświadczonego facylitatora, zespół może być bardziej efektywny. Dobry facylitator upewnia się, że wszyscy są na tej samej stronie i podążają za strukturą, aby osiągnąć cele zespołu. Dobry facylitator może również pomóc w odwróceniu energii osób sprawiających kłopoty.

Pierwszym zadaniem facylitatora jest skłonienie ludzi do skupienia się. Pomaga to zbudować porozumienie i stworzyć środowisko sprzyjające produktywnemu myśleniu. Ponadto, pozwala to również facilitatorowi upewnić się, że pomysły wszystkich są słyszane.

Facylitator nie powinien starać się być najmądrzejszą osobą w pokoju. Musi być elastyczny i umieć dostosować się do różnych pomysłów zespołu. Powinien również być skłonny do przyznawania się do błędów. Powinien skupić się na pomaganiu zespołowi w nauce i rozwoju.

Wykwalifikowany facylitator może pomóc zespołowi osiągnąć cele, które nigdy nie wydawały się możliwe. Może również pomóc zespołowi znaleźć najlepsze rozwiązania problemów. Może również upewnić się, że zespół ma to, czego potrzebuje do osiągnięcia celów.

Facylitator pomaga również zespołowi osiągnąć większy poziom wiedzy. Dzieje się tak, ponieważ zespół z różnorodnym wkładem może tworzyć lepsze pomysły.

Facylitator powinien również pomóc zespołowi ocenić jego strukturę odpowiedzialności. Można to zrobić, prosząc członków o przedstawienie swoich przemyśleń na piśmie przed spotkaniem. Facylitator może również zastosować techniki ankietowania. Ponadto może przeprowadzić retrospektywy, aby przeanalizować proces wyznaczania celów.

Ponadto, facylitator powinien zapewnić, że wszyscy są zaangażowani w wyniki pracy zespołu. Może pomóc zespołowi to osiągnąć poprzez prowadzenie retrospektyw i upewnienie się, że cele zespołu są jasne i zrozumiałe.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *