Posiadanie silnej odporności psychicznej jest niezbędne dla każdego zespołu. Zespół, który posiada odpowiednie nastawienie i siłę mentalną jest lepiej przygotowany do działania w różnych sytuacjach. Ponadto, drużyna z silną odpornością psychiczną będzie miała zdolność do podnoszenia się po porażce i radzenia sobie z przeciwnościami.

Rozwijanie odporności psychicznej

Rozwijanie odporności psychicznej jako lider to ważna umiejętność z wielu powodów. Nie tylko pomoże Ci lepiej reagować na trudne sytuacje, ale także może pomóc Twojemu zespołowi lepiej współpracować – fragment ten jest twórczością ekspertów strony magentoporadnik.pl.

Istnieje kilka technik, które możesz wykorzystać do budowania odporności psychicznej. Wśród nich są: samodzielność, regulacja emocjonalna i komunikacja.

Jedną z najpotężniejszych technik jest poznanie siebie. Musisz wiedzieć, do czego jesteś zdolny. Jeśli znasz siebie, będziesz wiedział, nad czym musisz pracować i jak to naprawić. Mając jasne pojęcie o swoich możliwościach, łatwiej będzie też zrozumieć innych.

Inną strategią jest tworzenie grup odpowiedzialności. Jest to grupa osób o podobnych celach, które są zobowiązane do pracy w kierunku tych celów. Jest to świetny sposób, aby utrzymać siebie nawzajem odpowiedzialność i zaoszczędzić energię psychiczną.

Inną strategią jest skupienie się na pozytywnych myślach. Nie chcesz być przytłoczony przez negatywne myśli, które mogą cię obciążać. Rozwijanie odporności psychicznej polega na pozostawaniu pozytywnym i skupianiu się na wykonywanym zadaniu.

Wspierające środowisko jest niezbędne do rozwijania odporności psychicznej. Nie ma potrzeby zatrudniać całej drużyny koszykarskiej Duke, aby cię wspierać. Mała grupa wspierających przyjaciół lub rodziny może być świetnym systemem wsparcia.

Możesz również uzyskać pomoc od trenerów lub innych ekspertów. Mogą oni przekazać Ci strategie pokonywania wyzwań, np. jak zareagować na trudną sytuację. Najlepsi trenerzy znają swoich zawodników po imieniu i poznają ich historie. Jest to świetny sposób na zbudowanie zaufania i rozwinięcie więzi.

Na koniec możesz również spróbować zrobić coś nowego. Robienie czegoś, co jest przerażające, to świetny sposób na przetestowanie swojej wytrzymałości psychicznej. Jeśli zrobisz to dobrze, dowiesz się, że twoje możliwości są czymś więcej niż tylko rzeczami, które możesz zrobić. To dobry sposób na rzucenie sobie wyzwania, a prawdopodobnie zostaniesz zainspirowany przez proces.

Rozwijanie odporności psychicznej nie jest łatwym zadaniem, ale jest możliwe. Posiadanie silnego „dlaczego” dla swoich celów utrzyma Cię w motywacji i zapobiegnie zniechęceniu, gdy pojawi się pierwsze niepowodzenie.

Dziedziczenie lub socjalizacja

Robiąc krok do tyłu i patrząc na całość, ludzie są w stanie perpetuum mobile od co najmniej zarania dziejów. Co ciekawe, nadal pracujemy nad tym, czego dokładnie chcemy, a czego nie. To walka, której nie da się wycenić. Pomimo naszych kłopotów, istnieje srebrna strona w postaci nowo odkrytej wiedzy. Niektórzy nawet posuwają się do tego, że próbują przerobić się na lepsze. To ciężka praca, ale warta zachodu, jeśli uda nam się opanować naszą burzliwą psychikę.

Aby uczynić to zadanie mniej tai-chi, musimy dokonywać właściwych wyborów – i to nie tylko w sklepie spożywczym. Skoro już przy tym jesteśmy, być może będziemy chcieli przewartościować także nasze nawyki związane z mediami społecznościowymi. Najlepszym sposobem na to jest przemyślenie tego, co czytamy i co piszemy, i uniknięcie pokusy wypluwania banalnych eufemizmów na Twitterze czy Facebooku. Będziemy dzięki temu lepszym zespołem. Najlepszym sposobem na to jest maksymalne wykorzystanie naszego czasu, energii i wysiłków – i bycie nieco bardziej otwartym na naszych kolegów i siebie.

Zdolność do odbijania się od porażki

Posiadanie zdolności do odbijania się od porażki jest ważną umiejętnością psychologiczną dla sportowca. Dobry program treningowy odporności psychicznej może pomóc Ci zbudować Twoją odporność psychiczną.

Wytrzymałość psychiczna to psychologiczna przewaga, która pozwala sportowcowi pokonać wyzwania i presję, zachowując skupienie i pewność siebie. Badania wykazały, że odporność psychiczna jest cechą psychologiczną, która najlepiej umożliwia sportowcom osiąganie szczytowych wyników.

Wytrzymałość psychiczna jest związana z wiarą w siebie, motywacją i stylem życia. Niektóre badania wykazały, że odporność psychiczna może mieć większy wpływ niż inne czynniki psychologiczne. Inne badania sugerują, że czynniki środowiskowe mogą odgrywać pewną rolę. Czynniki te mogą być związane z cechami genetycznymi sportowca lub środowiskiem społecznym i kulturowym.

Istnieje coraz więcej literatury na temat twardości psychicznej w sporcie. Obejmuje ona wielowymiarowe konceptualizacje, replikację kluczowych komponentów oraz identyfikację konkretnych umiejętności mentalnych, które można wykorzystać w sporcie. Istnieją również alternatywne sposoby pomiaru odporności psychicznej. Inwentarz Sprawności Psychologicznej (PPI) jest jedną z miar, którą można wykorzystać. Posiada on sześć podskal z punktacją od sześciu do trzydziestu.

Inna miara, Kwestionariusz Wytrzymałości Psychicznej Sportowców (SMTQ), ma dobre właściwości psychometryczne. Posiada odpowiednią rzetelność i moc dyskryminacyjną. SMTQ był administrowany w grupie 509 osób uprawiających sport. Jego ważność została również potwierdzona za pomocą modelowania równań strukturalnych.

Inwentarz Sprawności Psychologicznej (PPI) został wykorzystany w wielu badaniach. Jest to miara mierząca odporność psychiczną poprzez pięć funkcji psychicznych, które są związane z sytuacją rywalizacji. Pozycje są oceniane na pięciopunktowej skali Likerta.

Niektóre inne miary obejmują zdolność odbicia i umiejętności motywacyjne. Zdolność do utrzymania koncentracji i motywacji podczas rywalizacji jest jednym z najważniejszych aspektów odporności psychicznej. Jest to również związane z utrzymaniem pewności siebie i umiejętności radzenia sobie.

Model twardości psychicznej zaproponowany przez Fourie i Potgietera (2001) ma 12 komponentów, które są niezbędne dla sportowców, aby utrzymać ich twardość psychiczną. Komponenty te obejmują umiejętności poznawcze, konkurencyjność, motywację, utrzymanie pewności siebie oraz zdolność do odbijania się od porażki.

Umiejętności radzenia sobie

Kilka badań sugeruje, że odpowiednie umiejętności radzenia sobie mogą pomóc w radzeniu sobie z różnymi rodzajami stresu. Osoba powinna wybrać technikę radzenia sobie w oparciu o swoje potrzeby w danym momencie. Ważne jest również opracowanie zestawu strategii radzenia sobie, aby móc wybrać najlepsze podejście do radzenia sobie ze stresem.

Jednym ze sposobów oceny własnej odporności psychicznej jest wypełnienie kwestionariusza odporności psychicznej. Kwestionariusz ten mierzy umiejętności radzenia sobie, pewność siebie i przygotowanie psychiczne. Jest on oceniany w siedmiopunktowej skali Likerta.

Wiele badań wykazało, że umiejętności radzenia sobie z problemami są związane z odpornością psychiczną. Jednak badania te nie ustaliły, czy zachowania związane z radzeniem sobie są istotnym składnikiem odporności psychicznej.

Naukowcy badali również zależności między radzeniem sobie a odpornością psychiczną u sportowców esportowych. Stwierdzili, że elitarni sportowcy byli bardziej odporni psychicznie niż pod-elitarni. Stwierdzili również, że umiejętności radzenia sobie były związane z odpornością psychiczną, ale istniały różnice między tymi dwiema grupami.

W badaniach wzięło udział 316 sportowców esportowych. Zostali oni podzieleni na dwie grupy na podstawie ich rankingu w pięciu głównych esportach. Uczestnicy badania wypełnili Athletic Coping Skills Inventory (ACSI) oraz Mental Toughness Questionnaire (MTQ).

Athletic Coping Skills Inventory jest wielowymiarową miarą umiejętności psychologicznych specyficznych dla sportu. Mierzy on maksymalne wykorzystanie potencjału pod presją, wyznaczanie celów, zdolność trenerską, umiejętności radzenia sobie, motywację do osiągnięć i wolność od zmartwień. Został zatwierdzony przez Smoll i Ptacek.

Kwestionariusz Wytrzymałości Psychicznej-48 (MTQ-48) został opracowany przez Gucciardiego, Kawabatę i Smitha. Jest to sześcioitemowy wielowymiarowy model czterech/sześciu strategii radzenia sobie (ACSI, EFC, PFC i AC). Autorzy skategoryzowali odpowiedzi na radzenie sobie w trzech wymiarach wyższego rzędu: radzenie sobie skoncentrowane na emocjach (EFC), radzenie sobie skoncentrowane na problemie (PFC) i radzenie sobie proaktywne (PPC).

Radzenie sobie skoncentrowane na emocjach to rodzaj radzenia sobie, który polega na radzeniu sobie z uczuciami w zdrowy sposób. Radzenie sobie z problemami polega na podejmowaniu działań mających na celu zmianę sytuacji. Ta strategia radzenia sobie może być pomocna, gdy próbujesz zakończyć związek, który jest niezdrowy.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie jest ważnym sposobem na poprawienie swojego zdrowia psychicznego, fizycznego i wydajności. Jednak rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami wymaga czasu. Zawsze powinieneś eksperymentować z różnymi strategiami radzenia sobie, aby zobaczyć, co działa najlepiej dla Ciebie.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *