Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem, nauczycielem czy zwykłym obywatelem, istnieją pewne umiejętności, których będziesz potrzebować, aby odnieść sukces w dzisiejszym miejscu pracy. Będziesz chciał być przygotowany do pracy z innymi, jasno komunikować się, analizować informacje i być odpornym.

Umiejętności komunikacyjne

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem szukającym swojej pierwszej pracy, czy też doświadczonym profesjonalistą starającym się o awans, umiejętności komunikacyjne są kluczowe. Pomogą Ci zrobić dobre wrażenie na klientach, współpracownikach i szefach.

Umiejętności komunikacyjne obejmują komunikację wizualną, werbalną i niewerbalną. Są one wykorzystywane w codziennej komunikacji, takiej jak e-mailing, media społecznościowe i interakcje twarzą w twarz. Są one również ważne w relacjach osobistych.

Dobre umiejętności komunikacyjne obejmują słuchanie i zadawanie pytań. Można je również wykorzystać, aby przekonać innych do czegoś. Na przykład, możesz przekonać klienta do zmiany zdania na temat produktu. Dobrym pomysłem jest również okazywanie empatii podczas rozmów z klientami. Chcą oni czuć się zrozumiani.

Posiadanie dobrych umiejętności komunikacyjnych może stanowić różnicę między dobrą a złą pracą. Pracodawcy chcą pracowników, którzy są skłonni do ciężkiej pracy i są zainteresowani długoterminowym sukcesem. Chcą również pracowników, którzy potrafią rozwiązywać problemy.

Jeśli chcesz pochwalić się swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, powinieneś się przygotować i poćwiczyć. Nie należy też bać się zadawania pytań.

Dobre umiejętności komunikacyjne są ważne, ponieważ umożliwiają przyswajanie i rozumienie informacji. Dobra komunikacja umożliwia również przedstawienie pomysłów w jasny sposób. Powinieneś także używać różnorodnego słownictwa, aby móc porozumiewać się z różnymi ludźmi. Dobre umiejętności komunikacyjne obejmują umiejętność słuchania innych, zadawania pytań, przyjmowania informacji zwrotnych i wprowadzania zmian w celu poprawy swoich umiejętności komunikacyjnych.

W badaniu National Association of Colleges and Employers’ Job Outlook survey komunikacja została zaliczona do pięciu najlepszych umiejętności w miejscu pracy. Obejmuje ona umiejętność rozumienia innych, dobrej komunikacji i bycia dobrym graczem zespołowym.

Te pięć kompetencji warto nabyć już dziś. Dzięki nim staniesz się bardziej wartościowym pracownikiem i poprawisz swój wynik finansowy. Możesz zdobyć te umiejętności poprzez szkolenia, eBooki lub samokształcenie. Opanowanie tych umiejętności może zająć Ci trochę czasu, ale wysiłek się opłaci.

Najlepszym sposobem na nauczenie się tych umiejętności jest uczestnictwo w zajęciach osobistych lub kursie online.

Myślenie analityczne

Niezależnie od zawodu, który chcesz wykonywać, myślenie analityczne jest umiejętnością, którą będziesz chciał nabyć. Pomaga ono podejmować bardziej świadome decyzje i rozwiązywać problemy w miejscu pracy. Pomaga również pracować mądrzej, szybciej i wydajniej.

Być może zastanawiasz się, jak poprawić swoje umiejętności analityczne. Jest na to wiele sposobów. Możesz uczyć się z doświadczenia lub wziąć udział w kursie. Możesz również poprawić swoje umiejętności analityczne poprzez czytanie i praktykę.

Wiele osób ma tendencję do myślenia, że umiejętności analityczne są ograniczone do konkretnego zawodu, ale można je wykorzystać w wielu różnych rolach. Możesz je wykorzystać w funkcjach związanych z obsługą klienta, zadaniach administracyjnych i zarządzaniu zespołem. Możesz je również wykorzystać do automatyzacji zadań manualnych.

Możesz nauczyć się umiejętności analitycznych poprzez doświadczenie lub poprzez kurs szkoleniowy. Dostępnych jest wiele kursów online. Na przykład możesz wziąć udział w kursie Harvard Online’s Data Science Principles.

Możesz również użyć oprogramowania do pomiaru swoich umiejętności miękkich. Na przykład możesz zagrać w Sudoku, grę matematyczną, aby sprawdzić swoje umiejętności numeryczne. Możesz również uczyć się na błędach, które popełniasz. Możesz także uczyć się od swoich kolegów z zespołu i współpracowników.

Najlepszym sposobem na ćwiczenie umiejętności analitycznych jest czytanie jak najwięcej. Powinieneś również spróbować myśleć analitycznie i kreatywnie. Pomocne może być również zaangażowanie się w jakieś gry matematyczne lub planszowe.

Możesz również pokazać swoje umiejętności analityczne poprzez list motywacyjny i CV. Powinieneś upewnić się, że zawierasz konkretne przykłady swoich umiejętności analitycznych. Powinieneś także upewnić się, że pisząc swoje CV odnosisz się do opisu stanowiska pracy. To pomoże Ci się zatrudnić.

Powinieneś również rozważyć osobistą analizę SWOT, aby zidentyfikować mocne i słabe strony swoich umiejętności analitycznych. Może to pomóc Ci określić obszary, w których musisz się poprawić.

Innym sposobem na zademonstrowanie swoich umiejętności analitycznych jest rozwiązanie problemu. Powinieneś również pokazać, że masz zdolność do komunikowania swoich rozwiązań. Możesz chcieć użyć asynchronicznych narzędzi komunikacji wideo, takich jak screencasting.

Umiejętności cyfrowe i technologiczne

Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić swoją karierę, rozpocząć działalność gospodarczą, czy po prostu lepiej radzić sobie w życiu, ważne jest, aby mieć umiejętności cyfrowe i technologiczne. Coraz częściej edukatorzy i firmy dostrzegają korzyści płynące z umiejętności posługiwania się technologią cyfrową. Umiejętności te mogą pomóc w poprawieniu wydajności i uczenia się przez całe życie.

Uczniowie, którzy posiadają umiejętności cyfrowe wiedzą, jak wyszukiwać, tworzyć i udostępniać treści cyfrowe, a także rozumieją, jak korzystać z ustawień prywatności i innych środków bezpieczeństwa online. Wiedzą również, jak unikać cyberprzemocy i czego nie należy udostępniać w mediach społecznościowych. Umiejętności te mogą być wykorzystywane również poza klasą.

Nowe technologie i obowiązki zawodowe stają się powszechne we wszystkich sektorach. Pracodawcy poszukują kandydatów o nastawieniu adaptacyjnym i zdolności do uczenia się nowych technologii. Interesują ich również kandydaci, którzy wykazują się dużą znajomością technologii cyfrowych i technologicznych.

Nauczyciele coraz częściej szukają sposobów na wykorzystanie technologii do poprawy praktyki klasowej. Dobrzy nauczyciele wiedzą, jak wykorzystać technologię, aby zmaksymalizować naukę uczniów. Mogą również naciskać na nowe technologie, które pozwolą nauczycielom lepiej angażować uczniów i uwolnić nowy potencjał nauczania.

Technologia radykalnie zmieniła sposób pracy i komunikacji. Pojawiły się nowe technologie i obowiązki zawodowe, tworząc nowe pokolenie młodych profesjonalistów. Umiejętności cyfrowe i technologiczne są niezbędne dla tych nowych profesjonalistów.

Niektóre zawody związane z badaniami, komunikacją i informatyką wymagają ciągłego recyklingu informacji. W związku z tym współpracownik posiadający umiejętności cyfrowe może łatwo zidentyfikować istotne wzory i dane. Te umiejętności zwiększają efektywność, produktywność i ogólną jakość życia.

Umiejętności cyfrowe i technologiczne można wpajać dzieciom od najmłodszych lat. Pomaga to im rozwijać się wraz z technologią informacyjną i uczynić ją częścią ich życia. Technologia może być wykorzystywana do łagodzenia różnic w stylach uczenia się i umożliwia nauczycielom dawanie uczniom wyboru w ich projektach. Dodanie technologii do klasy zwiększa doświadczenie uczenia się, poza granice konwencjonalnej umiejętności czytania i pisania.

Nauczyciele mogą zaoferować spostrzeżenia pedagogiczne firmom edtech. Te spostrzeżenia mogą pomóc firmom edtech w opracowaniu nowej technologii, która może poprawić praktykę w klasie.

Odporność

Osoby odporne to takie, które rozwinęły umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Niekoniecznie są odporne na doświadczanie stresu. Potrafią również szybko odzyskać równowagę po stresie. Te umiejętności pozwalają im lepiej reagować na przyszłe wstrząsy.

Badacze powinni mieć pewność, że definiują resilience na gruncie koncepcyjnym i empirycznym. Jeśli definicja jest niejasna, może to prowadzić do rozbieżnych szacunków odporności wśród grup ryzyka, które są podobne. Na przykład, jeśli definicja odporności to „zdolność do radzenia sobie z przeciwnościami”, to osoby, które lubią trudne sytuacje mogą być bardziej odporne niż osoby, które ich nie lubią.

Bardziej kompleksowa definicja odporności może obejmować umiejętności umysłowe, emocjonalne i behawioralne. Umiejętności te obejmują samoświadomość, umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów i wsparcie społeczne. Ludzie są odporni, ponieważ są w stanie czerpać ze swoich wewnętrznych sił i wsparcia innych. Rozwijanie odporności wymaga czasu. Można jednak wzmocnić odporność poprzez stosowanie adaptacyjnych umiejętności radzenia sobie i innych strategii.

Badania nad odpornością wymagają prowadzenia ich w ramach psychopatologii rozwojowej, która bada biologiczne, psychologiczne i społeczne procesy chroniące jednostki przed przeciwnościami losu. Ramy te zapewniają również możliwość rozważenia wielu możliwych skutków doświadczenia przez jednostkę przeciwności losu.

Ramy psychopatologii rozwojowej wymagają także, by kryterium definiowania odporności było oparte na koncepcji. Na przykład, odporność nie jest cechą, z którą człowiek się rodzi i nie ma uniwersalnej formuły budowania odporności u młodych ludzi. Istnieje jednak wiele zasobów, które mogą pomóc jednostkom w radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami.

Definiowanie odporności wiąże się z określeniem najważniejszych wskaźników. Wymaga również zdecydowania, które domeny wyników są najważniejsze. Różne domeny mogą być łączone, ale każda z nich powinna być rozpatrywana oddzielnie.

Osoba odporna może być w stanie poradzić sobie z jednym stresorem, ale może nie być przygotowana do radzenia sobie z innym stresorem. Najlepszym sposobem na wzmocnienie odporności jest wykorzystanie własnych mocnych stron. Ponadto można korzystać ze wsparcia rodziny i przyjaciół. Motywacją może być również poczucie celu.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *