Logowanie na konto

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnnie

Zakładanie konta

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
Imię *
Użytkownik *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *

Szkolneo.pl >>> Szkolenia

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Doktryna jakości, rzecz o skutecznym zarządzaniu - Andrzej Jacek Blikle

Każde działanie człowieka służy zaspokajaniu jego potrzeb. Zdanie sobie sprawy z tego, jakie mamy potrzeby i jak je zaspokajamy, jest więc kluczem do zrozumienia mechanizmów motywa-cyjnych. W niniejszym rozdziale przedstawię pewną klasyfikację potrzeb przydatną w później-szych rozważaniach. Nie jest to żadna „jedynie słuszna” klasyfikacja, pozwoli jednak na lepsze zrozumienie archetypów przemocy i partnerstwa.

Wpierw podzielę potrzeby na dwie grupy: potrzeby korzyści i potrzeby godności. Te pierwsze zaspokajamy za pomocą pozyskiwania korzyści, te drugie — przez realizację wartości będących wzorcami godnego postępowania. Potrzeby korzyści dzielimy dalej na cztery rodzaje:

1. Potrzeby korzyści rzeczowych, które zaspokajamy przez korzyści rzeczowe, takie jak rzeczy i stany rzeczywistości spełniające podstawowe wymagania naszej biologii, a także przedmioty zbytku, które nie są naszej biologii niezbędne, ale których posiadanie sprawia nam przyjemność. Na przykład, pozyskanie chleba zaspokaja podstawową dla organizmu potrzebę pożywienia, a samochód marki Porsche Cayenne — potrzebę zbytku. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, potrzeby rzeczowe to pieniądze i wszystko, co można za nie ku-pić. Zaliczyłem do nich też zdrowie, gdyż przy dzisiejszym rozwoju medycyny leczenie staje się z jednej strony coraz skuteczniejsze, ale z drugiej też coraz droższe. Niestety co-raz częstsze są więc sytuacje, gdy przeżycie zależy od zasobności portfela.

2. Ambicje, zwane niekiedy potrzebami miłości własnej, które zaspokajamy, osiągając sta-nowiska, honory, tytuły, zdobywając nagrody itp. Lider przemocy często zaspokaja am-bicje członków zespołu w sposób relacyjny, a więc przez porównywanie ludzi między sobą — nie mówi: „robisz to świetnie”, ale: „robisz to lepiej niż Wojtuś” (więcej na ten temat w Rozdz. 4.4).

Kategoria: Pobieralnia